Szeged, Tisza Lajos krt. 63. +36 (30) 145 1401 Duo Dental Studio Kft.

Adatvédelem

Duo Dental Studio Kft (székhely: 6721 Szeged, Sajka utca 4. II. em. 2.) kijelenti, hogy a törvényi előírások szerint tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét. A mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével kezeli a rendelkezésre bocsájtott ilyen jellegű adatokat, melyeket kizárólag a megjelölt célra használ fel. Nem egyesíti más forrásból származó adatbázisával, és semmilyen formában nem adja át illetéktelen harmadik félnek, valamint minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Külső szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazza a Társaságot. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat valamely időtartamra, és vonatkozhat a megkereséssel élő szervek meghatározott körére.

Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a büntető ügyekben eljáró hatóságoktól – rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség -, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkereséseket. E szervek megkereséseiről az illetékes adatkezelő közvetlenül, vagy szolgálati felettese útján köteles tájékoztatni az ügyvezető igazgatót. Az adatszolgáltatás csak az ügyvezető igazgató jóváhagyásával teljesíthető.

Duo Dental Studio Kft. honlapja és az azon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Duo Dental Studio Kft. erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Duo Dental Studio Kft. fentiekben részletezett feltételeitől való eltérő, vagy azokat sértő adathasználat szerző jogi, polgár jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Duo Dental Studio Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.